Användarvillkor

Vänligen läs dessa villkor innan du använder vår tjänst. Alla tjänster kommer ifrån FashionHunt AB, Sverige.

Genom att använda vår site, eller tjänster från oss på en annan site, accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren har du ingen rätt att använda vår site eller de tjänster som erbjuds från oss.

Du accepterar att alla tjänster erbjuds för ditt privata bruk och att de inte ska nyttjas av någon organisation eller tredje part.

Du är medveten om att vi kan ändra, avbryta eller stänga ner våra siter och tjänster närsomhelst. FashionHunt AB förbehåller sig rätten att ändra denna överenskommelse närsomhelst. Detta kommer att meddelas på siten och det är ditt ansvar att ta del av och godta en sådan förändring.

Du är medveten om att du inte har tillåtelse att manuellt eller automatiskt använda s.k. “crawl”, “spider” eller “scrape” på någon del av siten eller tjänsterna genom användandet av mjukvara eller utrustning och att du är helt ansvarig för konsekvenserna som relateras av sådana handlingar.

Så länge du använder våra tjänster är dessa villkor bindande. FashionHunt AB kan närsomhelst avsluta din tillgång till eller ditt medlemskap på siten utan förvarning. Du är medveten om att detta kan resultera i att dina användaruppgifter försvinner.

Du förstår att FashionHunt AB inte lämnar några garantier för att den information som presenteras på sidan och för de tjänster relaterade till produkter, såsom storlek, kvantitet, färger, material, pris, osv. Som användare är det ditt ansvar att göra de efterforskningar som du anser vara nödvändiga innan du genomför ett köp.

FashionHunt AB samlar inte medvetet personuppgifter från människor under 18 år. Om du är under 18 år ber vi dig att inte registrera dig på siten eller ge oss någon information genom att använda dig av siten eller våra tjänster.

När du accepterar villkoren bekräftar du att du är myndig, att all information du tillhandahåller är sanningsenlig och att du helt tar ansvar för användandet av tjänsterna.

Siten och tjänsterna har länkar till hemsidor som ägs av tredje part. Du förstår att FashionHunt AB inte har kontroll över dessa och att du besöker dessa siter på eget bevåg och egen risk.

De erbjudna tjänsterna visar tydligt för vilka marknader uppgifterna är gällande. FashionHunt AB menar inte att siterna eller tjänsterna är lämpliga för att användas någon annanstans. Du accepterar att FashionHunt AB inte under några omständigheter är ansvariga för något innehåll som görs tillgängligt genom siterna eller tjänsterna.

Tjänsterna och dess innehåll är ämnade för privat och icke-kommerisellt bruk. Allt material som används, såsom grafik, text, artiklar, bilder, illustrationer, osv. är upphovsrättsskyddade. Du godkänner att respektera alla copyrightnotiser och varumärkesrestriktioner relaterade till detta innehåll.

Genom att delta i siten eller tjänsterna genom att ladda upp eller posta innehåll godtar du att du ger FashionHunt AB en icke-exklusiv, global, royaltyfri rätt vilken är oåterkallelig och kan överföras i alla former. Du godkänner också att FashionHunt AB har rätt att ändra eller ta bort sådant innehåll.

Du har ingen rätt att överföra denna överenskommelse. FashionHunt AB kan överföra eller delegera denna överenskommelse utan ditt medgivande. Misslyckandet av endera part att fullfölja överenskommelsen ska inte ses som ett avståndstagande av några ytterligare rättigheter.

Du förstår att denna överenskommelse inte ger dig någon som helst rätt att binda FashionHunt AB i någon aspekt.